Product of dienst

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij - KWIN

Door
Wageningen UR Livestock Research

Actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijven.

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat informatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven. Nieuw in deze uitgave is de beschrijving van de investeringen en jaarkosten van alle emissie reducerende stalsystemen uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV).

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research.

KWIN als boek

U kunt het Handboek Kwantitatieve Informatie Vehouderij 2014-2015 via dit formulier als hardcopy bestellen voor € 69,- (excl. BTW) . Veehouders kunnen het handboek met € 20,- korting aanschaffen.

KWIN digitaal

De KWIN Veehouderij is ook online beschikbaar en daarmee kunt u:

  • De actuele KWIN raadplegen (als pdf)
  • Voorgaande edities raadplegen (als pdf)
  • Online saldo's en kostprijzen berekenen
Voor het maken van saldo- en kostprijsberekeningen zijn 3 modules beschikbaar:
- Rundvee (melkvee + vleesvee)
- Varkens (zeugen + vleesvarkens + opfokzeug + speenbiggen)
- Pluimvee (leghennen + vleeskuikens + vleeskuikenouderdieren)

Saldoberekeningen zijn in alle 3 modules beschikbaar, kostprijsberekeningen zijn met name van belang voor varkens en pluimvee en daarom ook alleen voor die modules beschikbaar.

Een abonnement op de digitale KWIN kost € 62,- per jaar. Één module kost € 30,-; 2 modules € 55,- en 3 modules € 75,- per jaar (alle prijzen zijn excl. BTW)

Vanaf september wijzigt de manier waarop u toegang krijgt tot de digiale KWIN en komen de 3 rekenmodules beschikbaar. Vanaf dat moment werkt de toegang op basis van email en wachtwoord. Meer informatie daarover komt binnenkort beschikbaar op deze website. Tot die tijd blijft de onderstaande informatie voor gebruikers van de digitale KWIN ongewijzigd.


badge_circel.png
KWIN digitaal: 2013-2014 *
Colofon
Voorwoord
Hoofdstuk 1 - Algemeen
Hoofdstuk 2 - Melkvee
Hoofdstuk 3 t/m 5 - Vleesvee
Hoofdstuk 6 - Schapen
Hoofdstuk 7 - Geiten
Hoofdstuk 8 - Paarden
Hoofdstuk 9 t/m 12 - Varkens
Hoofdstuk 13 t/m 20 - Pluimvee
Hoofdstuk 21 - Nertsen
Hoofdstuk 22 - Konijnen
Gehele KWIN Veehouderij 2013-2014
Erratum leghennen
Erratum zeugenhouderij

KWIN digitaal: editie 2012-2013 t/m 2007-2008 *

Editie 2012-2013
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Editie 2011-2012
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Errata hoofdstuk 10.4 Saldoberekening zeugenhouderij 9-9-2011
Editie 2010-2011
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Errata hoofdstuk 1.5.1 Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten machines 27-9-2010
Errata hoofdstuk 1.7.5 Aardgas 27-9-2010
Errata hoofdstuk 4.3.3 Afvoer mest vleeskalveren 16-9-2010
Editie 2009-2010
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Errata hoofdstuk 12.1.2 Nieuwbouw vleesvarkensstal 15-12-2009
Editie 2008-2009
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Errata hoofdstuk 2.2.1.1 Voerprijzen gangbare melkveehouderij 21-10-2008
Errata hoofdstuk 14.3 Saldoberekening leghennen 28-08-2008
Errata hoofdstuk 22.1 Opbrengsten konijnen 09-10-2008
Editie 2007-2008
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Errata hoofdstuk 17.1 Saldoberekening vleeskuikenhouderij 02-10-2007
Errata hoofdstuk 18.1 Vleeskalkoenen (update) 25-10-2007

KWIN digitaal: editie 2006-2007 t/m 2001-2002 *

Editie 2006-2007
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Editie 2005-2006
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Errata hoofdstuk 13.1 Saldoberekening 08-02-2006
Editie 2004-2005
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Editie 2003-2004
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet
Editie 2002-2003
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet (incl. alle errata)
Errata hoofdstuk 4.1.1 Vleesprijzen rosé- en witvleeskalveren 07-11-2002
Errata hoofdstuk 4.6 Saldoberekening witvleeskalveren 23-10-2002
Errata hoofdstuk 21.1.1 Productie Pelzen 23-10-2002
Errata hoofdstuk 21.2.2 Rente per fokteef per jaar 23-10-2002
Errata hoofdstuk 21.2.3 Overige toegerekende kosten 23-10-2002
Errata hoofdstuk 21.3 Saldoberekening 23-10-2002
Errata hoofdstuk 21.4.1 Mestafzetkosten 23-10-2002
Editie 2001-2002
Hoofdstuktitel Datum correctie
Originele uitgave compleet

KWIN digitaal: Veel gestelde vragen / meldingen

Vraag: Mijn scherm blijft leeg

Hiervoor zijn 4 mogelijke oorzaken aan te wijzen:
1) De benodigde FileOpen client plugin is niet geïnstalleerd. Installeer deze plugin vanaf de website van FileOpen: plugin.fileopen.com
2) U bekijkt de digitale KWIN niet met Adobe Reader of Adobe Acrobat. Readers zoals Mac Preview, Mac PDF Viewer, BlueBeam, FoxIt, Nitro worden NIET ondersteund.
3) De browser gebruikt geen Adobe Acrobat of Adobe Reader om de pdf te openen. Chrome gebruikt standaard bijvoorbeeld een eigen ingebouwde reader. Stel de browser zo in dat deze Adobe Acrobat of Adobe Reader gebruikt of open de pdf vanuit Adobe Acrobat of Adobe Reader.
4) "Beveiligde modus inschakelen bij opstarten" in Adobe Reader of Adobe Acrobat is ingeschakeld. De manier om dit uit te schakelen verschilt per versie.
Adobe X: Kies in het menu Bewerken > Voorkeuren, selecteer Algemeen in de lijst met categorieën aan de linkerkant en verwijder het vinkje bij "Beveiligde modus inschakelen bij opstarten".
Adobe XI: kies in het menu Bewerken > Voorkeuren, selecteer Beveiliging (uitgebreid) in de lijst met categorieën en verwijder het vinkje bij “Beveiligde modus inschakelen bij opstarten”.

Vraag: Ik ben mijn registratiebestand kwijt

Stuur een e-mail naar sddm@wur.nl met daarin uw abonneegegevens. Komen de gegevens overeen met de bij ons bekende gegevens dan mailen wij u per omgaande uw registratiebestand toe, anders nemen wij eerst contact op.

Melding: Computer onbekend en niet aangemeld

Om de digitale KWIN te kunnen gebruiken moet de computer waarop u de digitale KWIN bekijkt bij ons aangemeld zijn. Dit kunt u doen door middel van het registatiebestand dat u van ons krijgt als u zich abonneert op de digitale KWIN.

Vraag: Aan welke eisen moet mijn systeem voldoen

- Windows 98 of recenter, Macintosch OSX of Linux
- Adobe Acrobat of Adobe Reader (pdf-readers als Mac Preview, Mac PDF Viewer, BlueBeam, FoxIt, Nitro worden NIET ondersteund).

Vraag: Hoe installeer ik de digitale KWIN

De digitale KWIN is feitelijk een beveiligde pdf. Deze kunt u alleen bekijken met Adobe Acrobat of Adobe Reader(1). Bovendien moet de FileOpen client plugin geïnstalleerd zijn (2) én uw computer bij ons aangemeld zijn (3).
1) Adobe Reader is gratis en kunt u installeren vanaf de website van Adobe: get.adobe.com/nl/reader. Schakel echter wel de optie “Beveiligde modus inschakelen bij opstarten” uit:
Adobe X: kies Bewerken > Voorkeuren, selecteer Algemeen in de lijst categorieën en verwijder het vinkje bij “Beveiligde modus inschakelen bij opstarten”.
Adobe XI: kies Bewerken > Voorkeuren, selecteer Beveiliging (uitgebreid) in de lijst categorieën en verwijder het vinkje bij “Beveiligde modus inschakelen bij opstarten”.
2) U kunt de FileOpen client plugin installeren vanaf de website van FileOpen: plugin.fileopen.com (website in de engelse taal).
3) Het registratiebestand ontvangt u van ons per e-mail wanneer u zich abonneert op de digitale KWIN. Vervolgens hoeft u het registratiebestand alleen maar te openen om uw computer bij ons aan te melden.*) KWIN digitaal is alleen te bekijken door abonnees. Indien u geen abonnement heeft op KWIN digitaal ziet u een leeg scherm.