Historie van Wageningen UR

Hieronder vindt u een overzicht van de historie van Wageningen University en Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)

1876 Wageningen University: Het Rijk neemt de gemeentelijke landbouwschool van Wageningen over: het begin van het Rijkslandbouwonderwijs in Nederland
1877 DLO: Oprichting eerste Rijkslandbouwproefstation in Wageningen (voorloper huidige onderzoeksinstituten)
1888 DLO: Oprichting van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden (onderdeel van huidige Wageningen IMARES)
1898 DLO: Oprichting Rijkslandbouw-proefstation Maastricht als regionaal instituut belast met het landbouwkundig onderzoek in Zuidoost Nederland. Onderdeel van huidige RIKILT
1899 DLO: Oprichting Proeftuin Westland en Proeftuin
1903 DLO: Oprichting Rijkszuivelstation Leiden, belast met controle, aanvankelijk gericht op boter, later ook op kaas en andere zuivelproducten. Onderdeel van huidige RIKILT VHL: Oprichting Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School in Arnhem/Velp (voormalige Hogeschool Larenstein)
1904 Wageningen University: De opleiding in Wageningen heeft zich ontwikkeld tot hoger niveau: de naam luidt nu: Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool VHL: Oprichting Hogere Zuivelschool in Bolsward (voormalige Van Hall Instituut)
1918 Wageningen University: De verdere ontwikkeling tot academische instelling wordt bij wet bekrachtigd. De naam luidt voortaan Rijks Landbouw Hooge school. Openingsdatum en officiële Dies Natalis: 9 maart 1918
1919 DLO: Oprichting Rijksboschbouwproefstation te Wageningen
1936 DLO: Oprichting Instituut voor Onderzoek en Verwerking van Fruit en Groenten in Wageningen (onderdeel van huidige AFSG)
1938 Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
1940 DLO: Oprichting Landbouw Economisch Instituut (LEI)
1951 DLO: Oprichting Internationaal Agrarisch Centrum (IAC)
1956 Wageningen University: Naoorlogse ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek maken nieuwe wetgeving nodig: het Landbouw Hogeschool Statuut
1968 Wageningen University: De Landbouwhogeschool ressorteert voortaan onder de wet die ook de andere universiteiten regelt: de wet op het wetenschappelijk onderwijs
1971 DLO: Oprichting PHLO (onderdeel van huidige Wageningen Academy)
1976 DLO: Oprichting RIKILT, Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten, fusie van RLPS Maastricht en RZS Leiden
1986 Wageningen University: Overeenkomstig een herziening van de wet op het wetenschappelijk onderwijs heet de Landbouwhogeschool voortaan Landbouwuniversiteit
1997 Wageningen UR: Aanzet tot de vorming van Wageningen University en Researchcentrum (Wageningen UR), te vormen uit de Landbouwuniversiteit, DLO (Dienst Landbouwonderzoek) en het Praktijkonderzoek (PO)
1998 Wageningen UR: Officiële start Wageningen UR na vorming personele unie. Landbouwuniversiteit wordt Wageningen Universiteit
2000 Wageningen UR: Alterra en PRI ontstaan binnen Wageningen UR
2001 Wageningen UR: PPO, IAC, PV, ILRI en ISRIC worden onderdeel Wageningen UR
2002 Wageningen UR: CIDC-Lelystad wordt opgericht
2003 Wageningen UR: PHLO gaat op in Wageningen Business School VHL: De hogescholen Van Hall en Larenstein bundelen bundelen de krachten in Hogeschool Van Hall Larenstein
2004 Wageningen UR: Hogeschool Van Hall Larenstein treedt toe tot Wageningen UR
2005 Wageningen UR: IAC, North South Centre en de Eurpadesk gaan op in Wageningen International
2006 Wageningen UR: RIVO vormt, samen met Alterra en Ecologische Risico's van TNO, Wageningen IMARES
2008 Wageningen UR: CIDC-lelystad en Infectieziekten van de Animal Sciences Group gaan samen in het Centraal Veterinair Instituut