Bestuur

Raad van Bestuur

Wageningen UR (University & Research centre) wordt gevormd door:

  •     Wageningen University
  •     9 researchinstituten

De leden van de Raad van Bestuur van Wageningen UR vormen tevens het College van Bestuur van Wageningen University.

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Wageningen University en de Raad van Toezicht van stichting DLO houden toezicht op het bestuur, beheer en de algemene gang van zaken bij Wageningen UR. Ook adviseren zij de Raad van Bestuur. De raden worden benoemd door de minister van Economische Zaken en treden op in naam van het ministerie.

Leden van de Raad van Toezicht

  • Prof. mr. M.J. (Job) Cohen (voorzitter) 
  • Drs. L.C. (Bert) Bruggeman
  • Prof. dr. ir. S. (Siem) Korver
  • B.J. (Berry) Marttin MBA
  • Drs. R.P. (Robert) Smith R.A.
  • H.E. (Harm Evert) Waalkens 

Over de Raad van Toezicht

Directies kenniseenheden

Wageningen UR kent 5 kenniseenheden. Iedere kenniseenheid bestaat uit een departement van de universiteit en een of meer gespecialiseerde researchinstituten.

Directies van onderdelen van Wageningen UR die geen deel uitmaken van de kenniseenheden