Wageningen in'to Languages

Effectief communiceren in verschillende talen en op diverse niveaus? Wij verzorgen vertaalwerk en taalcursussen voor studenten en medewerkers van Wageningen UR maar ook voor professionals uit onder andere de Food Valley en het bedrijfsleven.

Over ons