Studiegids en Rooster

studiegids2013.jpg

Studiegids

De studiegids van Wageningen University is een belangrijke informatiebron. In de studiegids staat de officiële informatie met betrekking tot de onderwijsprogramma’s, minoren en vakken van Wageningen University. Je kunt er de volgende informatie vinden:

  • opleidingen: Bachelor en Master;
  • vakken: per leerstoelgroep, per periode;
  • niet opleidingsgebonden vakken per periode;
  • minoren.


Rooster

De detailroosters voor periode 1 tot en met 6 en de herkansingen februari en augustus van studiejaar 2013-2014 zijn gepubliceerd. De herkansingen februari van vakken uit periode 4, 5 en 6 van vorig jaar kan je vinden in het rooster 2012-2013 van het betreffende vak.

Wageningen University heeft haar collegejaar ingedeeld in zes periodes. De vakken die gegeven worden gedurende deze periodes kun je vinden in het planningsboekje. In het planningsboekje staan alle vakken gesorteerd op periode en dagdeel (morgen of middag).

Vanaf 2013/2014 zal het planningsboekje alleen nog digitaal beschikbaar gesteld worden in pdf-formaat. Een verkorte (excel-)versie is online beschikbaar.


Kalender academisch jaar

De kalender bevat een overzicht van het academisch jaar, met daarop de onderwijs- en tentamenperiodes en vakanties.

De overige belangrijke data van het studiejaar staan hier.


Clusteren van herkansingen

Vanaf het studiejaar 2013-2014, is de structuur van het academisch jaar bij Wageningen University gewijzigd en daarmee ook de roostering van herkansingen. Gedurende een academisch jaar zijn er twee mogelijkheden voor herkansingen. De eerste mogelijkheid is tijdens een periode van twee weken tussen periode 3 en periode 4 (februari), en de tweede is tijdens twee herkansingsweken in augustus.

De roostering van de herkansingen wordt dus losgekoppeld van de reguliere tentamens. Studenten die in periode 3 vakken volgen kunnen niet deelnemen aan de herkansingen van die vakken in februari. Hoewel er minstens drie examenmogelijkheden zijn, hebben studenten van vakken uit peride 3, 4, 5 en 6 slechts één herkansing in datzelfde academische jaar.

Vanaf september 2013 is periode 6 teruggebracht van negen naar acht weken. Omdat de feestdagen verspreid zijn over periode 5 en 6, is er geen dringende reden meer om de extra week van periode 6 te rechtvaardigen. De herkansingsweek na periode 6 zal met de nieuwe structuur van het academische jaar ook verdwijnen.

Overige informatie

Overige informatie die je nodig hebt als student vind je hier.