Studiegids en Rooster

Omslag studiegids 2014-2015.jpg

Studiegids

De studiegids van Wageningen University is een belangrijke informatiebron. In de studiegids staat de officiële informatie met betrekking tot de onderwijsprogramma’s, minoren en vakken van Wageningen University. Je kunt er de volgende informatie vinden:

  • opleidingen: Bachelor en Master;
  • vakken: per leerstoelgroep, per periode;
  • niet opleidingsgebonden vakken per periode;
  • minoren.


Voorkant klein.jpg

Rooster

Alle detailroosters studiejaar 2014-2015 zijn gepubliceerd.

Wageningen University heeft haar collegejaar ingedeeld in zes periodes. De vakken die verzorgd worden gedurende deze periodes kun je vinden in de courseplanning (voorheen planningsboekje). In de courseplanning kan je alle vakken sorteren op periode en dagdeel (morgen of middag).
Kalender academisch jaar

De kalender bevat een overzicht van het academisch jaar, met daarop de onderwijs- en tentamenperiodes en vakanties.

De overige belangrijke data van het studiejaar staan hier.

Clusteren van herkansingen

Vanaf het studiejaar 2013-2014, is de structuur van het academisch jaar bij Wageningen University gewijzigd en daarmee ook de roostering van herkansingen. Gedurende een academisch jaar zijn er twee mogelijkheden voor herkansingen. De eerste mogelijkheid is tijdens een periode van twee weken tussen periode 3 en periode 4 (februari), en de tweede is tijdens twee herkansingsweken in augustus.

De roostering van de herkansingen is dus losgekoppeld van de reguliere tentamens.

Studenten die in periode 3 vakken volgen kunnen niet deelnemen aan de herkansingen van die vakken in februari. Studenten van vakken uit peride 3, 4, 5 en 6 hebben slechts één herkansing in datzelfde academische jaar.

WieWatWaar2014-2015.bmp

Wie, wat, waar in het 1e jaar

Er komt een hoop op je af als eerstejaars, alles is nieuw en spannend. Een nieuwe studie in een andere omgeving en waarschijnlijk voor het eerst op kamers. Het boekje 'wie, wat, waar in het 1e jaar' is bedoeld als starthulp en helpt je zeker op weg om je draai te vinden.

Overige informatie

Overige informatie die je nodig hebt als student vind je hier.