Papegaaien Simulatie

In deze simulatie gaat de leerling als wildlife-onderzoeker aan de slag om de invloeden op de Geelvleugel Amazone Papegaai te ontdekken. De leerling krijgt de opdracht van de papegaaienopvang op Bonaire om te onderzoeken welke elementen van belang zijn voor het voortbestaan van de Amazona barbadensis.
Momenteel zijn er 2 versies van de papegaaien simulatie. Per 2015 is de nieuwe versie gelanceerd. Het lesmateriaal bij de nieuwe versie is nog in aanmaak, maar zal zo snel mogelijk beschikbaar gesteld worden.

Red de Papegaai op Bonaire!

Voor het vak biologie is de simulatie een afgeleide van een metapopulatiemodel dat is ontwikkeld en wordt gebruikt door Wageningse onderzoekers. Het model wordt ingezet om de levensvatbaarheid van de geelvleugel amazone papegaai (Amazona barbadensis) op Bonaire te onderzoeken. De simulatie en bijbehorende lesmodule kunnen worden ingezet tijdens het behandelen van populatiebiologie en ecologie. Termen die behandeld worden zijn: (a)biotische factoren, predatoren, beperkende factor, draagkracht, populatie, populatiedichtheid, ecosysteem, (on)beperkte hulpbronnen, biologisch evenwicht, geboorte- en sterftecijfers, tolerantiegrenzen/gebied. De leerlingen stappen in het leven van een Wageningse onderzoeker en sluiten de lessenserie af met het schrijven van een advies aan de regering van Bonaire hoe ze de amazona barbadensis op Bonaire kunnen redden.

EcoSimulatie.jpg

Papegaaien simulatie Versie 2, 2015

De leerling kruipt in de huid van een wild-life onderzoeker en krijgt de opdracht van de papegaaienopvang op Bonaire om te onderzoeken welke elementen van belang zijn voor het voortbestaan van de Geelvleugel amazone papegaai. Hij/zij ontdekt hierbij eerst de overlevingsfactoren voor de papegaaienpopulatie en haar natuurlijke grootte en minimale grootte. Daarna wordt gekeken naar alle bedreigingen die de papegaaien ondervinden en wordt onderzocht hoe die op het eiland verminderd kunnen worden, zodat de papegaaienpopulatie weer op kan bloeien. Het lesmateriaal behorende bij deze nieuwe simulatie zal zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld. U kunt wel alvast de simulatie bekijken door op de oranje knop hieronder te klikken.

Bestelformulier lesmateriaal