Taken

RIKILT is onderdeel van Wageningen University & Research centrum, kortweg Wageningen UR. Wageningen UR is een internationaal toonaangevende kennisinstelling voor voeding en gezondheid, duurzame agrosystemen, leefbare groene ruimte en maatschappelijke veranderingsprocessen.

Taken RIKILT

RIKILT heeft de volgende taken:

  • Onderzoek en advies: detectie, identificatie, functionaliteit en effecten van stoffen in diervoeders, plantaardige, dierlijke en samengestelde voedingsmiddelen. Adviseren aan (inter)nationale overheden bij normoverschrijding, incidenten en bij crises. Ook adviseren over vaststellen normen en richtlijnen, en toelaten nieuwe agrarische hulpstoffen en voedingsmiddelen
  • Wettelijke onderzoekstaken (WOT): taken ter controle van wet- en regelgeving. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
  • Adviseren en uitvoeren bij voedselcalamiteiten. Voor het ministerie van Economiche Zaken en de NVWA zijn wij tijdens crisissituaties 24 uur per dag en 7 per week bereikbaar.
  • Onderzoek voor derden: hierbij hanteert RIKILT het zogeheten Meldingsprotocol

Extra eisen aan WOT

Voor voedselveiligheid voert RIKILT diverse WOT uit, die zijn vastgelegd in een aantal onderzoekprogramma’s. De minister van Economische Zaken stelt extra eisen aan de uitvoering van de WOT. Want de financiële en maatschappelijke belangen zijn groot. Daarom moet de uitvoering onafhankelijk, betrouwbaar en transparant zijn.

RIKILT valt, samen met andere instituten binnen Wageningen UR, onder de Stichting Dienst landbouwkundig Onderzoek (DLO). De WOT-taken vallen binnen de Stichting DLO. Hiermee  worden deze taken gescheiden van de Holding, waar de overige marktgerichte taken en opdrachten zijn ondergebracht.