handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij)

Product of dienst

Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij - KWIN & Biggenprijzenschema

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) bevat actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijveninformatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven. Nieuw in deze uitgave is het hoofdstuk vleeskoeien.

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research.

Begin september 2016 verschijnt KWIN-V 2016-2017. Binnenkort is de nieuwe KWIN via deze site te bestellen.
Nieuw bij KWIN digitaal is de Melkgeiten rekentool, die tegelijk met de nieuwe KWIN beschikbaar komt.

KWIN als boek

U kunt het Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2014-2015 via dit formulier als hardcopy bestellen voor € 69,- (excl. BTW) . Veehouders kunnen het handboek met € 20,- korting aanschaffen.

KWIN digitaal

De KWIN Veehouderij is ook online beschikbaar in de vorm van het gebruikelijke handboek en daarmee kunt u:

  • De actuele KWIN raadplegen (als pdf)
  • Voorgaande edities raadplegen (als pdf)

    NIEUW: Rekentool waarmee u
  • Online saldo's en kostprijzen kunt berekenen

Voor het maken van saldo- en kostprijsberekeningen zijn 3 modules beschikbaar:
- Rundvee (melkvee + vleesvee)
- Varkens (zeugen + vleesvarkens + opfokzeug + speenbiggen)
- Pluimvee (leghennen + vleeskuikens + vleeskuikenouderdieren)

Saldoberekeningen zijn in alle 3 modules beschikbaar, kostprijsberekeningen zijn alleen voor varkens en pluimvee beschikbaar.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Biggenprijzenschema (BPS)

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. Ieder jaar wordt een vernieuwd kostprijzenschema uitgebracht en elke week wordt op basis van de uitbetalingsprijs van de slachterij en de actuele voerprijs een richtprijs voor biggen en een actuele kostprijs gepubliceerd.

Een abonnement op de digitale KWIN kost € 62,- per jaar. Eén module kost € 32,-; 2 modules € 58,- en 3 modules € 80,- per jaar (alle prijzen zijn excl. BTW). Een abonnement op het Biggenprijzenschema kost € 100 per jaar voor veehouders en € 250 voor overige bedrijven. (alle prijzen zijn excl. BTW).

Nieuwe werkwijze voor huidige KWIN digitaal abonnees

Vanaf 5 september is de nieuwe KWIN 2014-2015, inclusief de nieuwe rekenmodules beschikbaar. Huidige abonnees op de digitale KWIN moeten zich eerst registreren, net zoals nieuwe abonnees. Dat kan via de link "Abonneer op KWIN digitaal". Vervolgens krijgt u per omgaande een bevestigingsmail om uw account te activeren en nadat u op de link in die mail hebt geklikt krijgt u onmiddelijk toegang en kunt u inloggen op de digitale KWIN. Uw huidige abonnement loopt automatisch door.

De huidige werkwijze, waarbij u een plugin moet installeren op uw computer en de licentie gebonden is aan één computer vervalt hierbij.

Erratum

Hoofdstuk 8.3 Saldoberekening Melkgeiten