Organisatie LEI

De directie van het LEI bestaat uit:


ir. L.C. (Laan) van Staalduinen Algemeen directeur
drs. I. (Inge) Grimm Directeur bedrijfsvoering

Zij vormen tevens de directie van de Social Sciences Group, het samenwerkingsverband van het LEI en het departement Sociale wetenschappen van Wageningen University. Deze samenwerking bevordert onderlinge afstemming en integratie van onderzoek en onderwijs op het gebied van de groene en blauwe ruimte. Er wordt gewerkt aan het opzetten van gezamenlijke onderzoekprogramma's en het gezamenlijk ontwikkelen van expertise binnen onze onderzoekvelden.


Raad van Advies Social Sciences Group


Dhr. Doeke Faber Tuinbouw, bedrijfsleven, internationaal (voorzitter)
Dhr. Tammo Beishuizen Veehouderij, agrariër, ketens, bedrijfsleven
Dhr. Gerbert Kunst Brussel, internationaal, beleid
Dhr. Bernard Koeckhoven Bank- en verzekeringswereld
Namens directie Social Sciences Group:
Mevr. Laan van Staalduinen Algemeen directeur
Drs. I. (Inge) Grimm Directeur bedrijfsvoering

Feiten en cijfers 2012

Aantal medewerkers 292
Aantal FTE 267,26
Aantal onderzoekers 232,88
Staf 34.38
Man 65,06%
Vrouw 34,93%

KvK en voorwaarden

Geregistreerde gegevens Kamer van Koophandel  

LEI, onderzoeksinstituut binnen de rechtspersoon Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek


Vestigingsadres Alexanderveld 5
Vestigingsplaats 2585 DB 's-Gravenhage
KvK-nummer 09098104
Rekening-courant LEI 3000.90.641
Soort inschrijving Nevenvestiging