Onderzoeksinstituut

IMARES

Kennis van mariene ecosystemen voor duurzaam gebruik en beheer van kust en zee.

Over ons

Foto van de week:

Tijdens de survey makreel- en horsmakreeleieren wordt de waterkolom bemonsterd met een planktontorpedo. Alle eitjes worden geteld; dit geeft een schatting van de totale eiproductie in het paaiseizoen. Daarnaast wordt er volwassen makreel en horsmakreel gevangen om te bepalen hoeveel eieren één vrouwtje afzet.
Tijdens de survey makreel- en horsmakreeleieren wordt de waterkolom bemonsterd met een planktontorpedo. Alle eitjes worden geteld; dit geeft een schatting van de totale eiproductie in het paaiseizoen. Daarnaast wordt er volwassen makreel en horsmakreel gevangen om te bepalen hoeveel eieren één vrouwtje afzet.