Onderzoeksinstituut

IMARES

Kennis van mariene ecosystemen voor duurzaam gebruik en beheer van kust en zee.

Over ons

Zomerfoto van de maand:

Als volwassen rivierprikken erin slagen om vanuit de Waddenzee het Gasterense Diepje, een zijstroompje van de Drenthsche Aa, te bereiken, paaien ze daar met succes. Hoe meer intrekkende volwassen rivierprikken, des te meer rivierpriklarven vinden de onderzoekers in de bodem van deze habitat.
Als volwassen rivierprikken erin slagen om vanuit de Waddenzee het Gasterense Diepje, een zijstroompje van de Drenthsche Aa, te bereiken, paaien ze daar met succes. Hoe meer intrekkende volwassen rivierprikken, des te meer rivierpriklarven vinden de onderzoekers in de bodem van deze habitat.