Over Food & Biobased Research

Innovaties voor gezond voedsel, duurzame versketens, efficiënte bioraffinageprocessen en duurzame biobased producten.

De snelgroeiende wereldbevolking, toenemende grondstoffenschaarste en veranderende consumptiepatronen vragen om duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van gezonde voedselvoorziening en hernieuwbare, biobased producten. Wageningen UR Food & Biobased Research werkt samen met nationale en internationale bedrijven, overheden, consumenten en andere kennisinstituten aan duurzame innovatieve processen en producten die snel en effectief gebruikt kunnen worden.

Met onze kennis over de gehele keten, van grondstoffen tot productie- en verwerkingsmethoden, logistieke vraagstukken en eindproducten, helpen we onze opdrachtgevers met het vinden van oplossingen voor grote en kleine vraagstukken.

Onderdeel van Wageningen UR

Food & Biobased Research maakt deel uit van Wageningen University & Research centre. Door deze samenwerking hebben we toegang tot een breed veld aan kennis en expertises, zowel op fundamenteel als toegepast wetenschappelijk gebied.

Klik op de foto's hiernaast voor meer informatie over de specifieke programma's.