Animal Breeding and Genetics Group

The Animal Breeding and Genetics group contributes to our quality of life by providing knowledge to support the adequate supply of safe and healthy food of animal origin, and to enhance the health, welfare and productivity of animals.

About us


JOHAN VAN ARENDONK BIJ RADIO 1 (BELGIE)

Johan van Arendonk is 11 april tussen 12.00-13.00 uur in het radioprogramma ‘Nieuwe feiten’ op Radio 1, over het methaan-reductie-initiatief’ n.a.v. de plannen in de Verenigde Staten (VS)om de broeikasgasuitstoot van de VS in 2020 met 17% verminderd te hebben.Onderdeel is het 'Cow of the Future'-project voor het terugdringen van de methaanemissies door de koe.