Markt, innovatie en mededinging

De concurrentiekracht van de Europese voedingsketen is traditioneel sterk, maar staat sinds 2000 onder druk. Concurrerende economieën als de VS, Canada en Australië presteren beter dan de EU in termen van innovatie en productiviteit.

De relatieve verslechtering van de concurrentiepositie van de Europese voedingsmiddelensector vergroot de noodzaak tot innovatie. De huidige en toekomstige concurrentiekracht hangen met name af van het innovatievermogen van de keten.

Concurrentieverhoudingen

De prestaties van de keten worden onder andere beïnvloed door veranderingen in de concurrentieverhoudingen binnen de keten. De concentratie in het grootwinkelbedrijf heeft de concurrentie binnen de keten verscherpt. Dit gaat in potentie gepaard met prijsdruk en oneerlijke handelspraktijken. Mededingingsautoriteiten en andere overheden toetsen de keten hier voortdurend op.

Het LEI voert in dit vlak beleidsevaluaties, benchmarkstudies en achtergrondstudies uit.

Concurrentiekracht

De economische kracht van sectoren en ketens kan vastgesteld worden op basis van indicatoren die zaken als de kosten, de productiviteit, het export- en het innovatievermogen meten. Vergelijkingen door de tijd heen en tussen landen laten zien hoe de concurrentiepositie zich ontwikkelt.

Ons onderzoek

Een koppeling aan variabelen als de consumentenvraag, technologische ontwikkeling en beleid kan de concurrentiepositie verklaren. Het LEI doet dit door middel van concurrentieanalyses en andere benchmarkstudies.