Diergezondheid

Uitbraken van besmettelijke dierziekten hebben een grote impact. Dieren, veehouders, handel maar ook de samenleving in het algemeen worden hierdoor geraakt.
Voorbeelden zijn zorgen over de gevolgen van het vaccineren van dieren op de afzet van vlees van deze dieren. Ook is er weerstand in de samenleving tegen het massaal ruimen van gezonde dieren bij uitbraken van besmettelijke dierziekten.

Multidisciplinaire aanpak

Onderzoeksvragen op het gebied van diergezondheid kunnen niet via één aanpak vanuit de diergeneeskunde of economie alleen opgelost worden. Uit de praktijk blijkt dat juist een multidisciplinaire benadering van vraagstukken haar vruchten afwerpt. Microbiologen, epidemiologen, veterinairen, economen en sociaal-wetenschappelijke onderzoekers werken op dit gebied steeds meer samen.

Het LEI heeft hiervoor samen met epidemiologen vanuit het CVI een aanpak ontwikkeld en gebruikt deze in een aantal projecten voor klanten in binnen en buitenland. Het werk varieert van onderzoek op het gebied van bestrijdingsstrategieën voor besmettelijke dierziekten in Nederland maar ook bijvoorbeeld in Centraal Azië tot studies naar mogelijkheden van verzekeren van dierziektenuitbraken voor de Nederlandse pluimveesector, de EU of Saudi Arabië.